Skip to main content

Prawo Rodzinne

Rozwód i podział majątku w pełnej kompleksowej obsłudze. Sprawy związane z opieką i kuratelą (ustalenie kontaktów, władza rodzicielska, alimenty, miejsce pobytu dziecka, ubezwłasnowolnienie, zaprzeczenie ojcostwa / macierzyństwa) stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, testament, zachowek.

Kancelaria VOCA oferuje pełną i kompleksową obsługę prawną z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego:

 

·             rozwód

1)        przede wszystkim podejmujemy starania zmierzające do ugodowego zakończenia związku między małżonkami, otaczamy w razie potrzeby opieką psychologiczną, ale także w razie konieczności aktywnie i z pełnym zaangażowaniem reprezentujemy przed Sądem interes strony w skrajnie trudnych sprawach o rozwód z orzekaniem o winie;

2)        podejmujemy negocjacje i rozmowy  zmierzające do ustabilizowania sytuacji małoletnich dzieci w czasie rozwodu(w tym także postępowanie zabezpieczające), w tym sporządzenie kompleksowego porozumienia rodzicielskiegoustalającego obligatoryjne elementy wyroku rozwodowego: alimenty, władza rodzicielska, miejsce pobytu dziecka, kontakty z małoletnim dzieckiem, korzystanie  ze wspólnie zajmowanego lokalu;

3)        w najtrudniejszych sprawach oferujemy wsparcie psychologa,  a także detektywa, określamy w każdej indywidualnej sprawie możliwość uzyskania alimentów na rzecz małżonka,  a także o ile spełnione zostaną ku temu przesłanki  konieczność wszczęcia np. sprawy karnej; 

 

·             podział majątku małżeńskiego – niekoniecznie tylko po orzeczeniu rozwodu  oferujemy pełne doradztwo w zakresie interesów związanych z majątkiem małżeńskim nawet przed wystosowaniem pozwu o rozwód (zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej (intercyza)), w trakcie postępowania o rozwód, jak też po rozwodzie; oferujemy obsługę w postaci negocjacji i sporządzenia projektów umów majątkowych małżeńskich określających sytuację majątkową małżonków, projekty podziału majątku z udziałem notariusza (w tym przedwstępną umowę o podział majątku małżeńskiego, częściowy podział majątku małżeńskiego przy zastosowaniu dobranych indywidualnie  zapisów zabezpieczających interes strony, a w razie konieczności po zasięgnięciu opinii biegłego rzeczoznawcy); dzielimy majątek małżonków w skład którego wchodzą ruchomości,  nieruchomościudziały w spółce,majątek działalności gospodarczej jednego z małżonków;   

 

  • sprawy związane z opieką i kuratelą – zajmujemy się także sprawami rodzinnymi osób, które nie weszły w związek małżeński, a także sprawami osób których związek został rozwiązany poprzez rozwód a konieczność uregulowania sytuacji rodzinnej wynikła później: 

1)        ustalenie kontaktów

2)        władza rodzicielska 

3)        alimenty (podwyższenie, uchylenie, obniżenie);

4)        miejsce pobytu dziecka, 

5)        ubezwłasnowolnienie, 

6)        zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa / macierzyństwa,

7)        rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka (paszport, wybór szkoły, wybór leczenia);

8)        wyrażenie zgody przez Sąd na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,

9)        adopcja dziecka lub ustanowienie dla niego rodziny zastępczej i in.

 

  • sprawy spadkowe  – oferujemy pełną obsługę prawną spraw spadkowych:

1)        stwierdzenie nabycia spadku;

2)        dział spadku, w tym dział spadku połączony z rozliczeniem nakładów i pożytków;

3)        prawo do zachowku;

4)        zabezpieczenie spadku;

5)        przyjęcie bądź odrzucenie spadku;

6)        sprawy o podważenie testamentu;

7)        uznanie za zmarłego;