Skip to main content

PRAWO CYWILNE

Pomoc dla klienta indywidualnego oraz biznesowego,

kompleksowa obsługa spółek, odszkodowania oraz windykacja.

PRAWO RODZINNE

Rozwód i podział majątku w pełnej kompleksowej obsłudze. Sprawy związane z opieką i kuratelą
(ustalenie kontaktów, władza rodzicielska, alimenty, miejsce pobytu dziecka, ubezwłasnowolnienie, zaprzeczenie ojcostwa / macierzyństwa) stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, testament, zachowek.

PRAWO KARNE

Obrona podejrzanego/oskarżonego przed prokuratorem, reprezentacja pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania.

Co nas wyróżnia?

PORADY PRAWNE

Kancelaria VOCA dzięki zgranemu zespołowi adwokatów, mediatorów, psychologów oraz innych podmiotów współpracujących w pierwszej kolejności dokonuje szczegółowej analizy sprawy, właściwej diagnozy. Polega ona na wstępnej poradzie prawnej i wskazaniu sposobu działania w celu kompleksowego rozwiązania problemu zarówno w sferze klienta indywidulanego, jak też biznesowego. Nie skupiamy się wyłącznie na wyrwanym fragmencie sprawy, ale poprzez wstępne rozeznanie określamy czy i jak dane działanie rzutować może na inne prawne aspekty klienta – cechuje nas wyjątkowa umiejętność szerokiego przewidywania skutków prawnych podjętych działań. Wieloletnia praktyka z różnych dziedzin prawa naszego zespołu gwarantuje pomoc prawną na najwyższym poziomie.

MEDIACJA

Prowadzimy profesjonalne mediacje oraz negocjacje zmierzające do zawarcia i wypracowania porozumienia. Współpracujemy z zawodowymi mediatorami. Nasi adwokaci wspierają klienta w trudnych rozmowach, wspartych niejednokrotnie konsultacjami z notariuszem i wymianą skomplikowanych projektów pism. Szukamy sprawnej i fachowej komunikacji z drugą stroną zakończoną częstokroć spisanym akceptowalnym, satysfakcjonującym oraz realnym porozumieniem lub ugodą.

JAKOŚĆ

Kancelaria VOCA kładzie przede wszystkim nacisk na wysoką jakość świadczonych usług dostosowanych do potrzeb klienta – szybka i jasna komunikacja, bieżące konsultowanie etapu i metod działania w sprawie, skierowanie do podmiotów wykwalifikowanych lub specjalistycznych w zależności od skomplikowania i złożoności sprawy. Jakość rozumiemy tutaj przez osiągnięcie celów postępowania z możliwym określeniem wszelkich skutków na przyszłość dla klienta, w szczególności chroniąc interes mandanta. Adwokaci naszej kancelarii cieszą się dużą skutecznością i zadowoleniem z osiąganych celów, co rzutuje na zadowolenie naszych klientów.

Zespół naszych ekspertów:

Anna Matlęga-Stasiak

Anna Matlęga-Stasiak

Adwokat

Pomogę Państwu uzyskać rezultaty jeszcze przed skierowaniem sprawy na wokandę.

Skontaktuj się z nami: